การแข่งขันประกวดคลิปวีดิโอเทิดพระเกียรติ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

Posted In ไม่มีหมวดหมู่ - By bigglive On Friday, June 19th, 2009 With Comments
Enteprise ITPro

RTAFประกวดคลิปวิดีโอ

การแข่งขันประกวดคลิปวีดิโอเทิดพระเกียรติ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
นำเสนอในเว็บไซต์ YouTube ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่เกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ร่วมตัดสินโดยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย จิระ มะลิกุล (15 ค่ำ เดือน 11, มหาลัยเหมืองแร่)
และยงยุทธ ทองกองทุน (สตรีเหล็ก, แจ๋ว, แก๊งชะนีกับอีแอบ)

วัตถุประสงค์
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
– นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา
– นักศึกษา  ระดับอุดมศึกษา

รางวัลการแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษา
– รางวัลที่ 1  เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
– รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
– รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
– รางวัลชมเชย  2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา
– รางวัลที่ 1  เงินรางวัล  25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
– รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
– รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
– รางวัลชมเชย  2 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท

กติกาและข้อกำหนด
1. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้อง Upload คลิปวีดิโอ ขึ้นเว็บไซต์ YouTube.com
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.52 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ก.ค.52 ผู้ที่ Upload ก่อนวันที่ 1 มิ.ย.52 จะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน
2. การคัดเลือกรอบแรก ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ YouTube.com ตั้งแต่วันที่ Upload จนถึงวันที่ 31ก.ค.52
โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้
– (Rating x จำนวนคน Vote) + จำนวนคนเข้าชม
– คลิปวีดิโอที่ได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรกเข้ารอบต่อไป
3. การคัดเลือกรอบที่ 2  โดยการให้คะแนนของคณะกรรมการ  พิจารณาจาก
– เนื้อหาดี ทำให้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
– เทคนิคดี และใช้อย่างเหมาะสม
– สวยงาม
4. การตัดสินรอบสุดท้ายภายใน 15 ส.ค.52
5. มอบรางวัลภายใน ก.ย.52

การรับสมัครและส่งผลงาน
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ มาที่ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
หรือ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.rtaf.mi.th/vdocontest2009/application.asp

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rtaf.mi.th/vdocontest2009/