สมัคร EDGE GPRS dtac 50 ชม. ต่อเดือน ได้เล่น 100 ชม.ต่อเดือน นาน 3 เดือน

Enteprise ITPro

อึ้ง ช็อคไปตามๆกันสำหรับลูกค้า dtac ซื้อชั่วโมงเน็ต EDGE GPRS 50 ชม.ต่อเดือน ได้เล่นเน็ต 100 ชั่วโมงต่อเดือนนาน 3 เดือน
สอบถามรายละเอียดและสมัครโปรโมชั่นที่

*1004 หรือ *1888 ไม่เสียค่าบริการ

หรือ 1678 Dtac Callcenter เสียค่าบริการ

หรือทาง wap.dtac.co.th บนมือถือเครือข่าย dtac