dtac แผ่ขยายพื้นที่บริการ 3G แล้ว

Posted In ข่าวเด่น, ข่าวไอที - By bigglive On Tuesday, November 3rd, 2009 With Comments
Enteprise ITPro


มีข่าวจาก dtac มาบอกว่าตอนนี้ใครเป็นผู้ทดสอบ 2000 ที่ได้ใช้ dtac 3G Aircard ที่มีซิม 3G dtac อยู่ ตอนนี้ทาง dtac ได้ขยายพื้นที่แล้ว ซึ่งสามารถชมได้โดยคลิกที่รูปแผนที่นี้ครับ