iPhone 8 Tag Archive

[First Impression] สัมผัสแรก iPhone 8 และ iPhone 8 Plus ในวันจำหน่ายจริงวันแรก

แม้ว่าก่อนหน้านี้ผมจะได้จับเครื่อง iPhone 8 Plus มาอย่างเป็นทางการ...

[Event] สรุปข้อมูลสำคัญของงาน Apple Special Event 2017 จริงหรือมัวร์ มาลุ้นกัน

มาแล้วกับสรุปเรื่องราวของ Apple Special Event สำหรับ iPhone รุ่นใหม่และเหล่า Gadget...