การแข่งขันประกวดคลิปวีดิโอเทิดพระเกียรติ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

Posted In ไม่มีหมวดหมู่ - By aumpradya On Friday, June 19th, 2009 With 0 Comments

RTAFประกวดคลิปวิดีโอ

การแข่งขันประกวดคลิปวีดิโอเทิดพระเกียรติ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
นำเสนอในเว็บไซต์ YouTube ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่เกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ร่วมตัดสินโดยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย จิระ มะลิกุล (15 ค่ำ เดือน 11, มหาลัยเหมืองแร่)
และยงยุทธ ทองกองทุน (สตรีเหล็ก, แจ๋ว, แก๊งชะนีกับอีแอบ)

วัตถุประสงค์
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
- นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา
- นักศึกษา  ระดับอุดมศึกษา

รางวัลการแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลที่ 1  เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รางวัลชมเชย  2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา
- รางวัลที่ 1  เงินรางวัล  25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รางวัลชมเชย  2 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท

กติกาและข้อกำหนด
1. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้อง Upload คลิปวีดิโอ ขึ้นเว็บไซต์ YouTube.com
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.52 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ก.ค.52 ผู้ที่ Upload ก่อนวันที่ 1 มิ.ย.52 จะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน
2. การคัดเลือกรอบแรก ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ YouTube.com ตั้งแต่วันที่ Upload จนถึงวันที่ 31ก.ค.52
โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้
- (Rating x จำนวนคน Vote) + จำนวนคนเข้าชม
- คลิปวีดิโอที่ได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรกเข้ารอบต่อไป
3. การคัดเลือกรอบที่ 2  โดยการให้คะแนนของคณะกรรมการ  พิจารณาจาก
- เนื้อหาดี ทำให้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
- เทคนิคดี และใช้อย่างเหมาะสม
- สวยงาม
4. การตัดสินรอบสุดท้ายภายใน 15 ส.ค.52
5. มอบรางวัลภายใน ก.ย.52

การรับสมัครและส่งผลงาน
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ มาที่ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
หรือ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.rtaf.mi.th/vdocontest2009/application.asp

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rtaf.mi.th/vdocontest2009/

About - พิธีกร และ ผู้สื่อข่าวไอที ที่แสวงหาข่าวและ Content เกี่ยวกับไอที เกาะติดอย่างใกล้ชิดทั้งในและต่างประเทศ