ข่าวสั้นทันไอที CYBERWORLD >> ข่าวไอทีช่วงเทศกาลบอลโลก

Written by | ข่าวไอที

ข่าวสั้นทันไอที วันนี้มาสนุกช่วงเทศกาลบอลโลกกันหน่อย
4 ปีมีครั้ง
ปีนี้นวัตกรรมใหม่มาเยอะต่างจากปีที่ผ่านๆมาเพียบอย่างชัดเจน
ลองชมกันครับ

Last modified: June 20, 2010