บรรยากาศงาน Barcamp Bangkok 3 โดย FuKDuK.tv


บรรยากาศงาน Barcamp Bangkok ครั้งที่3 วันที่รวมบรรดาไอทีชาวไทยทั่วประเทศ และชาวGEEK ไอทีทั่วโลกมารวมตัวกันที่กรุงเทพ ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายสูงถึง 777 คน และจัดแบบทางการยิ่งใหญ่ที่สุดกว่า2 ครั้งที่ผ่านมา และใหญ่ติดอันดับ 3 ของงาน Barcamp ในทวีปเอเชีย และ ติด 1 ใน 10 อันดับแรกในงาน Barcamp ทั่วโลกด้วย ซึ่งจัดที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม งานนี้บรรยากาศ Session ภายในจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับ

ที่มา ขอขอบคุณ http://www.fukduk.tv/9

Last modified: June 16, 2009