ปัญหา WordPress และฐานข้อมูล

Written by | บทความ

เนื่องด้วยว่า WordPress เป็นโอเพ่นซอร์สที่ต้องมี ฐานข้อมูล (mySQL) ฉะนั้นแล้ว การใช้งาน WordPress เราต้องพึงระวังเรื่องของการใช้งานฐานข้อมูล

ที่ผมพูดถึงมานี้ไม่ใช่ ในส่วนของขนาด หรือปริมาณความใหญ่ของ ฐานข้อมูล แต่เป็นในส่วนของ ฐานข้อมูล ที่ต้องมีการคิวรี่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ Server ต้องทำงานหนัก และผลที่ตามมาคือ อาจถูก Hosting Provider ระงับบัญชีการใช้งานของเราได้

ฐานข้อมูลของ WordPress ที่ทำให้เกิดการคิวรี่อยู่ตลอดเวลาก็ได้แก่ ฐานของมูลของ Plugin บางตัว อย่างเช่น พวก Plugin เก็บสถิติอย่าง StatPress ซึ่งต้องมีการบัญทึกข้อมูลจำนวนมากอยู่ตลอดเวลา อันเป็นการส่งผลให้ Server ต้องทำงานหนัก

ซึ่งเพื่อนผมเคยมีประสบการณ์นี้มาแล้วที่ Bluehost.com โดนระงับบัญชีการใช้งาน ก็เพราะสาเหตุของ “mySql queries overloading the server”

ที่มา ขอขอบคุณ

http://tagnic.blogspot.com/2008/12/wordpress.html

Last modified: December 8, 2008