รวมประมวลภาพงาน TGS 2011

ภาพบรรยากาศงาน Thailand Game Show 2011 วันที่ 7-9 มกราคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

Last modified: January 11, 2011