หัวเฉียวเปิดตัว ”หัวเฉียวโฟกัส” โพลเน้นสาระประเดิมสำรวจเรื่องการจัดเรทติ้งเกมในประเทศไทย

Written by | ข่าวไอที

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดตัวโครงการจัดทำโพลสำรวจ ความคิดเห็นแนวใหม่ เน้นการสะท้อนสังคม อย่างมีสาระ พร้อมดึงผู้เกี่ยวข้องร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม

ปัจจุบันนี้การทำโพลสำรวจความคิดเห็นมีอยู่ให้เห็นมากมายหลายสำนัก ซึ่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้มีการเชิญสื่อ มวลชนแขนงต่างๆ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัว “หัวเฉียวโฟกัส” โพลสำรวจความคิดเห็นโดยทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เผยว่า “หัวเฉียวโพล” จะมีความโดดเด่นและแตกต่างจากโพลสำรวจความคิดเห็นทั่วๆ ไป โดยจะเน้นการสำรวจความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดรับกับประเด็นต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ข้อมูที่ได้จากการสำรวจจะถูกนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างฐานความ รู้ และความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่อไป

ในการเปิดตัวครั้งนี้ยังได้มีการนำเสนอข้อมูลของการสำรวจโพลเกี่ยวกับวงการ เกมและการจัดเรทติ้งเกมเป็นการประเดิมหัวข้อแรกของ “หัวเฉียวโฟกัส” ด้วย ซึ่งก็ได้มีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการเกมไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ, สื่อมวลชน, เกมเมอร์และตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ผอ. ลัดดา ตั้งสุภาชัย เข้าร่วมสนทนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดเรทติ้งเกมของประเทศไทยด้วย

ซึ่งในการพูดคุยระหว่างผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการเกมทั้งสื่อ, ภาครัฐและเอกชนต่างก็ยอมรับในผลสำรวจที่ทาง “หัวเฉียวโฟกัส” ได้ทำการสำรวจมา พร้อมกับเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันว่า “การจัดเรทติ้งเกม” ไม่ได้เป็นการแบนเกมใดๆ ออกไปจากสังคม เพียงแต่เป็นการวางกรอบและกำหนดอายุที่เหมาะสมของผู้เล่นในการเล่นเกมต่างๆ ทั้งนี้ภาคเอกชนอันได้แก่ค่ายเกม หรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเกมที่ถูกกฎหมาย รวมถึงภาครัฐได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว เหลือแต่ภาคประชาชนที่จะต้องหันมาให้ความร่วมมือ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการและเล่นเกมอย่างมีสติ ซึ่งถ้าทำได้ เชื่อว่าจะช่วยขจัดปัญหาที่มีเกมเป็นปัจจัย ร่วมถึงทำให้การเล่นเกมสนุกได้อย่างไม่มีพิษมีภัยอย่างที่หลายฝ่ายตั้งใจกัน ไว้อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ COMPGAMER NEWS

Last modified: February 24, 2009