ใช้บรอดแบนด์ในไทยแตะ 5 ล้านพอร์ตภายในปี ค.ศ. 2010

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) นำโดย นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ไทยแลนด์ บรอดแบนด์ ฟอรั่ม 2008” ผนึกกำลังพันธมิตรในวงการโทรคมนาคมและไอที ได้แก่ นายนนท์ อิงคุทานนท์  General Manager บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต/ทรูออนไลน์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายพิทยาพล จันทนะสาโร  รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (ที่สองจากขวา) รองประธาน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและนายไพศาล กวียานันท์ (ขวาสุด) รองประธานบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) แสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยอินเทลชักชวนพันธมิตรทุกฝ่ายร่วมปณิธาน ‘5 by 10’ เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันในการผลักดันให้มีจำนวนการใช้บรอดแบนด์ในไทยแตะ 5 ล้านพอร์ตภายในปี ค.ศ. 2010 หรืออีกสองปีข้างหน้า

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ไทยแลนด์ บรอดแบนด์ ฟอรั่ม 2008” ผนึกกำลังพันธมิตรในวงการโทรคมนาคมและไอที ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) แสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยอินเทลชักชวนพันธมิตรทุกฝ่ายร่วมปณิธาน ‘5 by 10’ เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันในการผลักดันให้มีจำนวนการใช้  บรอดแบนด์ในไทยแตะ 5 ล้านพอร์ตภายในปี ค.ศ. 2010 หรืออีกสองปีข้างหน้า

ที่มา TECHXCITE

Last modified: December 11, 2008