ได้เวลาที่ชาวเหนือ ร่วมงาน Barcamp แล้ว ในงาน Barcamp ChiangMai 2


ขอเชิญชาวภาคเหนือและชาว barcamp ทั่วโลก ร่วมงาน Barcamp ChiangMai 2 วันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ๊ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
รายละเอีัยดติตตามที่ http://barcampchiangmai.org หรือติดตามทาง twitter ที่ @barcampcm

Last modified: October 12, 2009