กสท หลุดเป้าดาต้าคอมพ์ 400 ล้านบาท.

Written by | ข่าวไอที

พลาดเป้าหมายไปเกือบ 400 ล้านบาท
เร่งขยายตลาดจากองค์กรไปกลุ่มลูกค้าตามบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นิคมอุตสาหกรรม ทั้งขยายตลาดเข้าหมู่บ้านเศรษฐี
หวังปีหน้ารายได้ดาต้าคอมพ์ยังโตได้ 10 % แม้เศรษฐกิจโลกอาจกระทบไทย
ขณะที่กิจการร่วมค้าเอสซีเอส -เอไอที ชนะประมูลเหนือเอ็นอีซี เฉียด 30
ล้านบาท กสท เจอแข่งเดือด ดาต้าคอมพ์


นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
บรอดแบนด์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รายได้ กสท 9
เดือนที่ผ่านมาของกสท ด้านดาต้า คอมมูนิเคชั่น พลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้
เกือบ 400 ล้านบาท จาก 6,500 ล้านบาท หรือหายไปประมาณ 8%
แต่ยังเติบโตกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 1 %
เนื่องจากมีคู่แข่งเข้ามาดัมพ์ราคา จึงทำให้กสท ต้องปรับลดราคาลงเกือบ 30
% ซึ่งทั้งปีตั้งเป้าหมายไว้ 8,400 ล้านบาท คาดว่าจะได้ไม่ถึง
หรือมากกว่า 8,000 ล้านบาทเล็กน้อย
ส่วนในปีหน้าคาดว่ารายได้จะยังเติบโตได้ปีละ 10%
จากการปรับกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและยาว
โดยกลยุทธ์ระยะสั้น ได้แก่ การบุกตลาดครัวเรือน
นอกจากทำตลาดเฉพาะองค์กร และเน้นที่คุณภาพตามโฆษณา เช่นความเร็วเริ่มต้น
2 เมกะบิตต่อวินาที จะต้องได้ความเร็วดังนั้นอย่างแท้จริง

สำหรับการขยายตลาดไปกลุ่มลูกค้าครัวเรือน
ด้วยการร่วมมือกับสมาคมเคเบิลทีวี เมื่อไม่นานนี้
และคาดว่าจะให้บริการลูกค้าทั่วประเทศได้ภายในปีหน้า
หลังจากที่ได้ขยายไปเส้นทาง บางละมุง จันทบุรี หาดใหญ่ ภูเก็ต สระบุรี
พิษณุโลก โดยสมาคมเคเบิลทีวี มีสมาชิกผู้ประกอบการเกือบ 400 ราย
และมีสมาชิกเคเบิลทีวี 2.5 ล้านครัวเรือน
ขณะที่ได้ร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขยายตลาดดาต้าคอมพ์ ในพื้นที่ซึ่งกสท
ยังไม่เคยไปตลาด

ขณะที่ในระยะยาว จะต้องเร่งการวางสายไฟเบอร์ ทู เดอะ เอ็กซ์ ไปสู่อาคาร
อพาร์ทเม้นท หมู่บ้านจัดสรรที่กำลังซื้อสูง ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เช่นธนาศิริ และแห่งอื่นๆ ซึ่งกสท คาดว่าจะใช้งบลงทุนโครงข่ายไฟเบอร์
ออฟติก 1 พันล้านบาท

ขณะที่โครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ขยายการให้บริการเครือข่าย ไอพี
คอร์ (IP Core) และอุปกรณ์แอ็คเซ็ส โหนด ตลอดจนอุปกรณ์แอ็คเซ็ส สวิทช์
เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ล่าสุดนั้น จะช่วยเสริมให้การบริการดาต้าคอมพ์ ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในพื้นที่ซึ่ง กสท ยังเข้าไปไม่ถึง
ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า เอซีเอส – _เอไอที คอนซอร์เตียม ซึ่งประกอบด้วย
บมจ. สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส หรือเอสซีเอส และ บมจ. แอ็ดวานซ์
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี หรือเอไอที เป็นผู้ชนะประมูล
โดยมีผู้เข้าเสนอราคาทั้งสิ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็นอีซี
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และกิจการร่วมค้า บริษัท สามารถ
คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (SCS) -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT) Consortium ได้เสนอราคาต่ำสุดที่ 898 ล้าน
บาท โดยมีส่วนต่าง 7.42% คิดเป็นจำนวนเงินลดประมาณ 72 ล้านบาท
จากราคากลางมูลค่า 970 ล้านบาท
ทั้งนี้จากผลการประมูลปรากฏว่าได้ผู้ชนะอย่างไม่เป็นทางการ คือ บริษัท
SCS-AIT Consortium โดย และบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
จำกัด เสนอราคาที่ 927.99 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามสำหรับธุรกิจค้าร่วม SCS-AIT Consortium
ใช้อุปกรณ์ในโครงการให้บริการเครือข่าย IP Core ,อุปกรณ์ Access Node
และอุปกรณ์ Access Switch ยี่ห้อ ทิสโก้
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการส่วนต่อขยายโครงการเครือข่าย IP Core เดิม
ที่มีชุมสายอยู่แล้ว 300 โหนด
โดยโครงการที่ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ขยายการให้บริการเครือข่าย IP Core
ซึ่งมีระยะเวลาในการติดตั้งรวมทั้งสิ้น 240 วัน
โดยเริ่มนับหลังจากวันเซ็นต์สัญญา โดยโครงการดังกล่าวมีจำนวน 1 เฟส
โดยติดตั้งชุมสายทั้งหมด 100 โหนด

ซึ่งคาดว่าหลังจากประกวดราคาแล้วเสร็จคณะกรรมการประกวดราคาจะสามารถสรุป
ผลผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดให้แก่ นายพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ภายใน 1 สัปดาห์

Last modified: November 5, 2008