โทษโพสข้อความหมิ่นบนเว็บ ติดคุก 5 ปี ปรับ1 แสน

Written by | ข่าวไอที

นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เตือนเจ้าของเว็บไซต์ และผู้ที่โพสข้อความ ระวังโทษหมิ่นสถาบัน จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน ผู้บัญชาการสำนักงานคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวเตือนประชาชนที่โพสข้อความในเว็บไซต์ว่า อย่าโพสข้อความที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบัน เพราะมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ. ศ.2550 มาตรา 14 ใจความว่า ผู้ใดนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อประชาชน หรือเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ส่วนเจ้าของเว็บไซต์ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550  หากพบข้อความหมิ่นสถาบันให้ลบออกทันที หากไม่ทำตามจะมีความผิดตาม มาตรา 15 ใจความว่าผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีความกระทำความผิดตาม มาตรา 14 ระวังโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำผิดตามมาตร 14

พ.ต.อ. ญาณพล กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสำนักงานคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจพบเว็บไซต์หมิ่นมีจำนวนพอสมควร ซึ่งได้ดำเนินงานตามกฎหมายแล้วหลายเว็บไซต์

ด้านนายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงไอซีทีได้ติดตามเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่เผย แพร่ข้อความ ภาพ คลิป และเสียงที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยขออำนาจศาลให้มีการพิจารณาเพื่อระงับการเผยแพร่ซึ่งข้อมูลตาม URL (Uniform Resource Locator) ต่างๆ แล้วประมาณ 1,537 URL รวมทั้งมีการประสานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP เพื่อดำเนินการปิดกั้น URL ที่เผยแพร่ภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และวันที่ 5 พ.ย.นี้จะเชิญผู้บริหารของ ISP ประมาณ 120 รายเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วย

Last modified: November 5, 2008