ชาวทวิตเตอร์ พร้อมใจ #HisMajesty ขึ้นอันดับ 1 อีกครั้งใน 5 ธันวา

ล่าสุดมีรายงานว่า หลังจากที่นักทวิตเตอร์ไทยได้มีการรวมพลังทวิตข้อความ #WeLoveKing เป็นจำนวนมาก เลยทำให้ระบบทวิตเตอร์เข้าใจว่าข้อความดังกล่าวเป็นสแปมหรือข้อความขยะ ทำให้ไม่แสดงผลเป็นเทรนด์ที่ได้รับการพูดถึง ชาวทวิตเตอร์ไทยจึงได้มีการเปลี่ยนข้อความให้เป็น #HisMajesty แทน และขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในช่วงเวลา 22.11 น.

– เกิดปรากฏการณ์เชิญชวนชาวทวิตเตอร์ในประเทศไทยช่วยกันสร้างความภาคภูมิใจอีก ครั้งในการทำให้โลกบันทึกเป็นครั้งที่ 2 ว่า วันที่ 5 ธันวาคม #WeLoveKing จะขึ้นสู่อันดับ 1 เทรนด์ของทวิตเตอร์ที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ร่วมกันถวายพระพรและแสดงความจงรัก ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กลายเป็นธรรมเนียมสำหรับชาวทวิตเตอร์ ไปแล้ว ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประชาชนชาวไทยในทวิตเตอร์จะรวมพลังกัน เพื่อแสดงถึงพลังความรักความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการทวีตข้อความ #WeLoveKing ให้กลายเป็นสถิติโลก

ขณะนี้ เทรนด์คำว่า #WeLoveKing พร้อมคำถวายพระพรต่างๆ ได้ขึ้นเป็นคำที่พูดถึงมากที่สุดในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อ (12.41 น.) ของ 5 ธันวาคม 2553

ข่าวโดย ASTVผู้จัดการ

Last modified: December 6, 2010