ริม ประกาศจัดงานประชุมระดับโลก “BlackBerry World Conference” ต้น พ.ค. ปีนี้

งานประชุม “BlackBerry World Conference” เป็นการพบปะครั้งยิ่งใหญ่ของนักคิดนักพัฒนาในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีกิจกรรมสัมมนากว่า 100 หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเกี่ยวกับแบล็กเบอร์รี่ และโอกาสมากมายในการได้รับใบรับรอง

นอกจากนั้น สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการประชุม “BlackBerry World Conference” จะได้รับ:

  • รับฟังข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโซลูชั่นแบล็กเบอร์รี่ แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ จากพันธมิตร และแผนกลยุทธ์สำหรับอนาคต
  • ชมการสาธิตจริงในการใช้โซลูชั่นแบล็กเบอร์รี่สำหรับที่ทำงาน
  • รับฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของแบล็กเบอร์รี่ในการพัฒนาโซลูชั่นแบบไร้สายที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า รวมทั้งคำตอบจากผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้า ซึ่งมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูลวิจัยด้านเทคโนโลยีไร้สายที่เป็นประโยชน์
  • พบปะและพูดคุยกับผู้บริหารชั้นนำที่นำโซลูชั่นแบล็กเบอร์รี่มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนธุรกิจ และผู้นำอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของเทคโนโลยีไร้สายในระดับโลก
  • เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของแบล็กเบอร์รี่ พร้อมการได้รับโอกาสเพิ่มเติมในการได้รับใบรับรองด้านเทคนิค

ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา การจัดประชุม WES ถือเป็นการประชุมเกี่ยวกับแบล็กเบอร์รี่ครั้งสำคัญของริม โดยหัวข้อและเนื้อหาสาระของการประชุม WES จะยังคงถูกรวบรวมไว้ในการประชุม BlackBerry World โดยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะซึ่งจะนำเสนอสำหรับ BlackBerry Channel Partners เท่านั้น

การประชุม BlackBerry World จะจัดขึ้นที่เมืองออร์แลนโด เมืองฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคม 2554

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ www.insideblackberry.com และ www.blackberryworld.com

Last modified: January 5, 2011