เอ็นฟอร์ซ เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี ‘เอ็กซ์-เซนส์’ เพี่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการทำงานจากสถานที่ต่างๆ

Written by | ประชาสัมพันธ์

ความสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ดังนั้น หลายๆองค์กรจึงได้มีแนวคิดที่จะเตรียมแผนการเพื่อรองรับการทำงานและอำนวยความสะดวกในการทำงาน จากสถานที่ต่างๆ ให้กับพนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งอยู่ประจำที่ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

ดังนั้นบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด ขอแนะนำโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยี เอ็กซ์- เซนส์  (X-Sense)  จากบริษัท Ruijie  ที่ได้ทำการคิดค้น และออกแบบ โซลูชั่นสำหรับระบบเครือข่ายไร้สาย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของแต่ละองค์กร ภายใต้เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก และยังสามารถให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายอย่างเต็มประสิทธิภาพไปพร้อมๆกัน

สำหรับเทคโนโลยี X-Sense ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาจนถึงรุ่นที่ 4 และได้รับการรับรองจากบริษัทชั้นนำ*ว่าสามารถช่วยให้อุปกรณ์ รองรับปริมาณข้อมูล (Throughput) ได้สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการทดสอบมา คือ 1.178 Gbps เมื่อใช้งานช่องสัญญาณ 5GHz HT80 จำนวน 1 ช่องสัญญาณ และ 1.329 Gbps เมื่อเปิดใช้งานพร้อมกันครบสามช่องสัญญาณในอุปกรณ์ Access point เพียง 1 ตัว นอกจากนี้ ผลการทดสอบยังได้ระบุถึงขีดความสามารถในการให้บริการของ Access point จำนวน 1 ตัวนั้น สามารถรองรับผู้ใช้งานได้สูงถึง 117 คน (*Tolly test report, Ruijie Network AP740-l: November 2016)

คุณสมบัติพิเศษ:

  • รองรับ 802.11ac wave2 และสามารถใช้งานได้พร้อมกันถึงสามช่องสัญญาณ (Tri-radio, dual-band design), รองรับ MU-MIMO (Multi users – Multiple Input and Multiple Output)
  • มีขนาดเพียงแค่ 20mm
  • สามารถลดสัญญาณรบกวนได้สูงถึง 30%  ด้วย X-Sense Smart Antenna technology
  • รองรับการทำ QR code authentication โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ จะได้รับ QR code เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์อนุญาต ทำการสแกน QR code ที่ได้รับมา เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้

 

Last modified: December 18, 2017