โควิด-19 ยังไม่หมด การ์ดต้องไม่ตก 3BB แจกหน้ากากผ้าให้ลูกค้า

3BB News 15May2020 1 Headline 1200x675 1   1

3BB ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จัดทำหน้ากากผ้าใยสังเคราะห์แจกให้ลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยที่ผ่านมา 3BB มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้พนักงานทุกคนสวมถุงมือ สวม Face Shield  และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมถึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ การติดตั้ง Shield Wall   ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ

3BB News 15May2020 2 Detail   2

ถึงแม้อัตราการติดเชื้อภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงและมีการผ่อนปรนมาตรการคลายล็อกต่างๆ แล้วก็ตาม แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ดังเช่นที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ 3BB จึงขอฝากถึงคนไทยทุกคนยังคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือบ่อยๆ  หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะสามารถผ่านวิกฤตไปได้อีกครั้งอย่างแน่นอน # โควิด19 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

Last modified: May 15, 2020