3BB ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยะลาและปัตตานี

Written by | ประชาสัมพันธ์

19JAN Cover1200x675px   1
62 / 100

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ  ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนล่าง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ  3BB นำทีมผู้บริหาร คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต คุณอุษณีย์ สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดยะลา คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดปัตตานี  พร้อมทีมพนักงาน ทีมช่างเทคนิค

19JAN Pic1200x675px   2 

ร่วมกัน บรรจุถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่ม รวมทั้ง เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น  เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในชุมชนบ้านวังกระ หมู่ 4  ต.ตาเซะ และประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำอ.เมือง จังหวัดยะลา  พร้อมกันนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับคุณคีรีรัตน์ ทองเชื้อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงานของ อบต.

            ในวันเดียวกันได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่ชุมชนบ้านเขาตูม หมู่ที่ 1 อ.ยะรัง   ชุมชนสะบารัง อ.เมือง และชุมชนบ้านท่าด่าน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

            ทั้งนี้ โครงข่ายของ 3BB ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดและยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ

Last modified: January 19, 2021