ครั้งแรกในเอเชีย 5G LIVE Broadcast คลื่น 26 GHz โดย dtac X THE STANDARD

ครั้งแรกในเอเชีย 5G LIVE Broadcast คลื่น 26 GHz โดย dtac X THE STANDARD ดีแทคร่วมกับ THE STANDARD นำ 5G คลื่น 26 GHz หรือ mmWave รูปแบบ 5G FWA หรือ Fixed Wireless Access ซึ่งเป็นครั้งแรกในเอเชียมาใช้ในการถ่ายทอดสด โดยนำมาใช้งานเพื่อถ่ายทอดผ่านรายการ MORNING WEALTH

ทาง THE STANDARD WEALTH หนุนอุตสาหกรรมมีเดีย ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยี 5G บนคลื่น 26 GHz สามารถที่จะพัฒนาสู่บริการใหม่ 4K รูปแบบ AR/VR, วิดีโอ 8K และเพิ่มประสบการณ์การรับส่งที่ตอบสนองแบบไร้รอยต่อยิ่งกว่าเดิม รองรับการมาของเทคโนโลยีเสมือนจริงอย่างครบทั้ง AR, VR, MR จนถึงการนำเสนอในรูปแบบของ XR หรือ Extended Reality นี่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยี 5G ที่จะเปลี่ยนผ่านบริการต่างๆ สู่อนาคต

Last modified: April 1, 2021