เอไอเอส เผยตัวเลขคนไทย โพสต์ โหลด แชร์ คืนข้ามปี 2567 พบยอดชมวีดีโอสั้นโตสูงกว่า1,000%

เอไอเอส เปิดข้อมูลการใช้งานระบบสื่อสารช่วงเทศกาลปีใหม่ของลูกค้าและคนไทย ที่ปีนี้คึกคักเป็นพิเศษจากปริมาณการท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากคนไทย และ นักท่องเที่ยวต่างชาติ  โดยจากการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทำให้สามารถสื่อสาร อวยพร แชร์ความสุขได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ มีสถิติการใช้งานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

บริเวณที่มีการใช้งาน Data สูงสุดเรียงตามลำดับ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2566 คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร), ท่าอากาศยานดอนเมือง, สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)

จังหวัดที่มีการใช้งาน Data ผ่านมือถือสูงสุดเรียงตามลำดับ คือ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ โดยช่วงเวลาที่ใช้งานสูงสุดคือ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป

จังหวัดที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านสูงสุด เรียงตามลำดับ คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ชลบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยช่วงเวลาที่ใช้งานสูงสุดคือเวลา 21.45 น. เป็นต้นไป โดยหากเป็นสถิติในแต่ละภาค คือ กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง : นครปฐม, ภาคตะวันออก : ชลบุรี, ภาคเหนือ : เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา และ ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี

 แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้งานสูงสุด เรียงตามลำดับคือ Facebook, YouTube, TikTok, IG, LINE, Facebook Messenger และ X โดย พบว่า TikTok เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่า 1,000%

อัตราการใช้บริการสื่อสารจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย โตมากกว่า 70%  ส่วนบริการข้ามแดนอัตโนมัติสำหรับคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โตมากกว่า 41%

ทั้งนี้ทีมงานยังคงเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในจุดสำคัญๆ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในช่วงการเดินทางกลับเข้าสู่ช่วงเวลาทำงานปกติหลังเทศกาลปีใหม่ด้วยเช่นกัน