เอไอเอส รุกติดตั้งเครือข่าย 5G รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วย COVID-19 แห่งแรก

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวถึงการติดตั้งสัญญาณเครือข่าย 5G พื้นที่ภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อนำเทคโนโลยี 5G มาช่วยสนับสนุนระบบสื่อสารและเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเปิดรับผู้ป่วยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้ ยังเป็นการเสริมเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยี Telemedicine บริการทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยี 5G
ในอนาคตอีกด้วย

Last modified: March 25, 2020