ขั้นตอนเมื่อข้อมูลส่วนตัวถูกละเมิดจากเหตุแรนซัมแวร์

Written by | บทความ, Hi-Light IT

จากเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลครั้งล่าสุดในประเทศไทยซึ่งเกิดจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์นั้น แคสเปอร์สกี้ขอฝากพิจารณาข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ด่วน! ทำอย่างไรเมื่อข้อมูลส่วนตัวถูกละเมิดจากเหตุแรนซัมแวร์ แคสเปอร์สกี้มีคำตอบ 

file_thumbview_approve.php?size=1&id=20042572

การโจมตีทางไซเบอร์นั้นสร้างความเสียหายต่อเหยื่อทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรธุรกิจ จากรายงานของแคสเปอร์สกี้ เรื่อง IT Security Economics 2020 ระบุว่า ในปี 2020 ค่าเฉลี่ยความเสียหายจากการถูกละเมิดข้อมูลหนึ่งครั้งขององค์กรระดับเอ็นเทอร์ไพรซ์ทั่วโลกนั้นมากถึง 1.09 ล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีตัวเลขความเสียหายอยู่ที่ 1.01 แสนเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อโลกเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมากขึ้น ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น ความจำเป็นในการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตจึงเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน 

ขอบเขตและความรุนแรงของการโจมตีแต่ละครั้งกลับเพิ่มมากขึ้นด้วย การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์กลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้น และจากสิ่งที่เราสังเกตจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมใดที่กำลังตกเป็นเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง สิ่งที่เราเห็นแน่ชัดก็คือเป้าหมายที่เป็นบริษัทที่มีข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ 

Last modified: August 30, 2021