NECTEC จัดกิจกรรม Traffy APIs Workshop for Developer

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC
จัดกิจกรรม Traffy APIs Workshop for Developer ในวันที่ 11 ก.พ. 2554

ณ ห้องประชุม CO-113 (Auditorium) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา ได้รับความรู้ และ ร่วมฝึกปฏิบัติการเรียกใช้งานข้อมูลจราจร Traffy API อาทิ ภาพจราจรจากกล้องซีซีทีวี (CCTV) แผนที่ ข้อมูล ระดับความติดขัด และเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดแอพลิเคชั่นใหม่ๆ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมฟรี รับจำนวนจำกัด 30 คน สนใจลงทะเบียน ไดที่
http://info.traffy.in.th/2010/12/20/traffy-apis-workshop-for-developer/

Last modified: January 18, 2011