ส่องเว็บไซต์ของ Panasonic ตรวจความถี่ว่าคุณฟังความถี่อะไรบ้าง

สำหรับคนที่สงสัยว่าอายุของเรานั้นเมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเสื่อมของการได้ยินหรือไม่ ซึ่งหลายคนบอกวาความถี่ของคนที่จะมีอายุมากขึ้นจะได้ความถี่เสียงอย่างไรบ้าง ล่าสุดเว็บไซต์ของ Panasonic จริงๆ เขาทำไว้ตั้งนานแล้ว โดยมีการแบ่งเรื่องคลื่นความถี่ต่างกันตั้งแต่ 1,000 – 19,000 Hz

ในเว็บมีการระบุว่า เป็นอายุระหว่าง 20 – 30 – 40 – 50 -60 เท่ากับเมื่ออายุผ่านไปเราก็จะไม่ได้ยินความถี่สูงขึ้น เช่นถ้าอายุต่ำกว่า 20 จะได้ยินทุกความถี่ แต่ถ้าเป็น 30 ปีก็จะไม่ได้ยินคลื่นความถี่ 19,000 แล้ว และอายุ 60 ก็จะไม่ได้ยินคลื่นความถี่ 12,000 Hz ทั้งนี้ผมได้ทดลองแล้วผมได้ยินที่คลื่น 17,000 Hz

แต่ทั้งหมดนี้ใครอยากทดลองสามารถกดได้ที่ 

ที่มา : Panasonic

Last modified: August 24, 2021