ส.ว.จี้ 3G ละเมิดสิทธิ ทำเยาวชนติดแชต ทำลายสมอง

นางรสนา    โตสิตระกูล   ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา  กล่าวในงานเวทีผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  ปี 2551 จัดโดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  ว่า  ปัจจุบันมีการส่งเสริมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กันอย่างแพร่หลายมาก  อายุของผู้ใช้ลดน้อยลงเรื่อยๆ  ขณะที่วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมแบบส่งต่อความรู้ด้วยการบอกเล่า  ไม่ชอบการเขียน  โทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นฐานนี้ของไทย  กิจการโทรคมนาคมไม่ได้มีเพื่อการส่งเสริมการทำธุรกิจเหมือนอดีต  แต่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการบริโภค  คนไทยเสพติดการใช้โทรศัพท์มากขึ้น  เยาวชนในวัยเรียน ติดโทรศํพท์ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแชต …

bigglive

December 28, 2008
1 6 7