huawei Tag Archive

IT Review : Huawei Ascent G620s “Smart phone 4G ราคาไม่แพง ที่ไทยเรียกว่า Alek 4G”

Huawei ผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับ Brand นี้ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ IT...