ict Tag Archive

ชมบรรยากาศงาน Thailand ICT Contest Festival 2010 กัน

ปีนึงมีครั้งเดียว ที่หนูน้อยด้านไอทีระดับเทพ...

มาเลเซียติดกลุ่ม Top 5 ในเอเชีย-แปซิฟิก

มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ อยู่ในกลุ่ม...

4สมาคมยื่นบอร์ดซิป้า หวังทำประโยชน์อุตฯ

สี่สมาคมไอทีเรียกร้องซิป้า สร้างประโยชน์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์...