ipod Tag Archive

[IT News] รู้ยังว่า iPod Touch Gen 6 เปิดตัวแล้ว

หลังจากเทศกาลแซยิต ของ iPod Gen ปัจจุบันอย่างยาวนาน ที่สุดแล้ว Apple...

twitter ของคุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ยืนยัน ทวีตเอง!! ตัวจริง

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี...

ไตรมาสเดียวแอปเปิลทำเงินเกินหมื่นล้านดอลล์

แอปเปิล (Apple) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2008...

เจ้าของไอเดีย iPod ลาออกจาก Apple แล้ว

Wall Street Journal รายงานว่า Tony Fadell รองประธานหน่วย iPod...