Rising Camera Tag Archive

รีวิว OPPO F11 Pro การปรับปรุงของรุ่น F ที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องกล้องเท่านั้น

หลังจากที่ผมได้รีวิว OPPO รุ่นล่าสุดคือ Find X และถือว่าหลังพอสมควร...