roviomobile Tag Archive

Angry Birds ปล่อยภาคคริสตมาส ลง Android แล้วจ้า

ครับใกล้คริสตมาสแล้ว ถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆมี smartphone อย่าง android ละก็...