Smart Select Tag Archive

IT Review : Samsung Galaxy Note 4 “การพัฒนารุ่นที่ 4 ของ Galaxy Note”

ถ้าจะไม่ผิดจะต้องบอกว่า เราได้รีวิว Samsung Galaxy Note มาตั้งแต่ รุ่นแรก...

Event : เล่าสั้น ๆ กับ Samsung Galaxy Note 4 ก่อนวางจำหน่ายจริงในไทย

หลังจากเปิดตัวได้ในตลาดโลกได้เพียง 2 อาทิตย์เท่านั้น...