wd Tag Archive

รีวิว WD My Passport Ultra หน่วยความจำสำรองรุ่นใหม่ ขนาดพกพาที่มาพร้อมกับ USB-C

WD ถือว่าเป็นอีกผู้ผลิต Hard Disk และหน่วยความจำหลากหลายแบบ...

สรุปผล ITCOOLGANG Best Gadget 2018 รีวิวแล้วไม่อยากคืน ประจำปี 2561

ผ่านปี 2018 กันไปไม่นานมากนี้หลายคนก็คงเริ่มต้นกับการนับปีใหม่ 2019...