Wireless Tag Archive

[IT Review] ลองใช้ “WD Mypassport Wireless SSD” พัฒนาการของ 3 สิ่งรวมไว้ในที่เดียว

ยังคงจำ WD My Passport Wireless ได้อยู่ใช่ไหม มันก็คือ Hard Disk...

[IT Review] Sony WI-SP500 และ WF-SP700N หูฟังไร้สายทรงสปอร์ดที่น่าใช้และฉลาด

ขั้นกลางในการรีวิวมือถือที่พูดเลยว่าปีนี้เยอะจริงจัง...

IT Preview : พาไปดูกลุ่ม Gadget ที่ยังไงใครก็ต้องใช้ใน Windows 8 กับ Logitech

หลายครั้งที่ Preview นั้นจะนำเสนอทั้งเรื่อง Gadget และ Hardware หรือ Software บ้าง...